MENU
 

Opłaty

Notariusz pobiera za dokonanie czynności notarialnej wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000237

Podczas dokonywania niektórych czynności notarialnych Notariusz jest zobowiązany do pobierania podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat sądowych, które wpłaca na rzecz właściwych organów. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000860959

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830450207

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051671398

Kompleksową informację o wysokości taksy notarialnej, innych opłat i podatków od konkretnej czynności uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.