MENU
 

Czynności notarialne

Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię należy w szczególności:

 1. sporządzanie aktów notarialnych,w tym m. in.:
  • umów sprzedaży,
  • umów darowizny,
  • umów przedwstępnych,
  • umów zamiany,
  • umów zniesienia współwłasności,
  • umów dożywocia,
  • umów działu spadku,
  • umów majątkowych małżeńskich (intercyza),
  • umów o podział majątku wspólnego,
  • pełnomocnictw,
  • testamentów,
  • oświadczeń o odrzuceniu/przyjęciu spadku,
  • umów o zrzeczenie się dziedziczenia,
  • ustanowienia hipoteki,
  • ustanowienia służebności,
  • poddania się rygorowi egzekucji,
  • umów spółki,
  • umów deweloperskich,
  • umów warunkowych,
  • umów przeniesienia,
 2. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 3. sporządzanie poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 4. spisywanie protokołów
 5. przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 6. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 7. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 8. sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów.